Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19) - Minnesota Dept. of Health

Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19)

Cudurka Koronafayras 2019 (COVID-19) ayaa ah cudur neefmareen. Waxa sababa fayras cusub. Maalin kasta waxaan ka ogaanaynaa waxyaabo cusub oo ku saabsan fayraskan sababta oo ah wuu cusub yahay.

Waxaan kala shaqeynaa la-hawlgalayaal sidii loo yarayn lahaa fiditaanka COVID-19, laakiin qof kasta oo gobolka ka tirsan wuxuu leeyahay kaalin u qaato si taas looga dhigo inay rumowdo.

Qof kasta oo da' kasta ah ayuu ku dhici karaa cudurku. Dadka qaarkood bukaanshahoodu wuu ka sii badan karaa kuwa kale. Dadka la buka COVID-19 ayaa qaadsiin kara dadka kale, xataa markayna dareemaynin inay bukaan. Fayrasku uma kala eego dadka, sidaa darteed ka fogow fikradaha ku saabsan qofka aad u malaynayso  inuu qabo cudurka.

Astaamaha

Dadka qaarkood ee qaba caabuqa COVID-19 ayaa kaliya dareema in yar inay bukaan. Kuwo kalena aad ayay u bukoodaan. Astaamaha qaarkood waa:

 • Qufac
 • Neefsashada oo gaabata
 • Qandho
 • Qarqaryo
 • Madax-xanuun
 • Muruq xanuun
 • Cune xanuun
 • Dhadhanka ama wax urinta oo qofka ka taga

Marar aan badanayn, dadku waxay yeelan karaan calool xanuun, matag ama shuban.

Iska soo tijaabi cudurka haddii aad leedahay astaamo. Ugu wac arrinta ku saabsan iska-tijaabinta cudurka dhakhtarkaaga ama bixiyehaaga daryeel caafimaad. Wac iyaga haddii aad wax su'aalo ah qabto ama aad ka walwalsan tahay astaamahaaga.

Dadka cudurkoodu u sahlan yahay ayaa joogi kara guriga inta ay ladnaanayaan. Guriga uga bax kaliya in daryeel caafimaad aad soo hesho. Wac dhakhtarkaaga ama bixiye daryeel caafimaad kale intaadan halkaa tagin.

Ka-hortagga u samee naftaada iyo bulshadaadaba

Waxyaabahaa samee si naftaada iyo dadka kale aad uga badbaadiso COVID-19:

 • Ka fogow 6 fuud (2 mitir) dadka kale markaad ka tagto gurigaaga.
 • Gasho maaskaraha wejiga ama maro wejiga daboosha markaad tagto dukaammada cuntada iyo meelaha kale ee ay adag tahay in laga fogaado 6 fiit dadka kale.
 • Joog guriga markaad bukto.
 • Badanaa iska dhaq gacmaha.
 • Dabool afkaaga iyo sankaaga markaad qufacayso.
 • Nadiifi oo jermiska ka dil meelaha dushooda in bdan la taataabto.

Ka hel macluumaadkaaga ku saabsan COVID-19 ilo laga kalsoon yahay sida Waaxda Caafimaadka Minnesota iyo baraha internetka CDC. Ka taxaddar ilaha kale, gaar ahaan kuwa ka hadla ka daawooyinka COVID-19.

Ogow wax intaa u dheer ka ogow

Ka hel macluumaadka ugu dambeeyay ee COVID-19 barhan internetka:

Talaalka

Qoraalka Su`aalaha Inta badan la Isweydiiyo ee ku Saabsan Sida Talaallada COVID-19 loo Sameeyo (PDF)

Tallaalka COVID-19: Qoraalka Waxaad filan karto (PDF)

Qoraalka Muhiimada Qaadashada Kuuradaada Labaad ee Tallaalka COVID-19 (PDF)

Wixii macluumaadka halkan ka daabaco

>Waxa Natiijooyinka Baarintaankaaga COVID-19 Ka Dhigan Yihiin Waxa Natiijooyinka Baarintaankaaga COVID-19 Ka Dhigan Yihiin (PDF)
How to safely wear a mask by washing hands, only handling the ear straps or ties, and washing between uses. Sida Badbaadada Leh ee Loo Xirto Maaskarahaaga (waji daboolka) (PDF)
Isku-diyaarinta COVID-19 Isku-diyaarinta COVID-19 (PDF)
Hoos U-dhig Khatarta COVID-19. Hoos U-dhig Khatarta COVID-19 (PDF)
Ku dabbaaldeg Badqab Ku dabbaaldeg Badqab (PDF)
Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. Fayraska dadku uma kala soocna, Innaguna ma aha inaan dadka kala soocno. (PDF)
Baaritaan Caafimaad. Baaritaan Caafimaad (PDF)
Aan Ka Gudubno Safmarka! Aan Ka Gudubno Safmarka! (PDF)

Ogaysiis Dadwayne, Ku Nabadgal Minnesota (PDF)

Dhawr badqabkaaga xilli sanadeedkaan (PDF)

Waxa Ay Tahay in La Sameeyo Ama Aan La Samayn Maaskaraha COVID-19 ee Ardayda (PDF)

Qoraalka Waxa ay tahay Inaad Samayso Haddii aad Jirato - Loogu Talagalay Ardayda (PDF)

Hab-dhaqannada Ugu Fiican ee Maaskaraha COVID-19 (PDF)

Baaritaanka COVID-19 (PDF)

Qoraalka Sida Loo Qaado Tijaabada Calyada Guriga lagu sameeyo (PDF)

Waxa aad Filanayso: Qoraalka Booqashada Bata Baaritaanka Candhuufta ee COVID-19 (PDF)

Qoraalka Sahanka Kiis Baarista Onlaynka ee COVID-19 (PDF)

Astaamaha COVID-19 ee PSA (PDF)

In Guriga lagu Daaweeyo Astaamaha COVID-19 (PDF)

Ha daahin daryeelka xaaladaha degdegga ah (PDF)

Dhaqso Ugu Dhaqaaq Si aad U Hesho Daawooyinka COVID-19 - Qoraal (PDF)

Goormaan ku noqon karaa shaqada kaddib markuu cudurka COVID-19 iga baxo? Qoraal ahaan (PDF)

Goorma Ayaan Ku Noqon Karaa Shaqada Haddii Qof Aniga Ila Nool u Hayo Cudurka COVID-19? Qoraal ahaan (PDF)

Sida uu COVID-19 ugu faafo bulshooyinka (PDF)

Kala Fogaansha Bulshada (PDF)

Caafimaadka Maskaxda (PDF)

Ogaysiinta Adeegga Dadwaynaha (PSA) Tallaalada Carruurnimada Muddada Lagu Jiro Safmareenka COVID-19 (PDF)

Sida loo dhaqdo gacmahaaga (PDF)

Ku nadiifinta gacmaha nadiifiyaha gacmaha (PDF)

Updated Tuesday, 27-Apr-2021 16:35:36 CDT